Osnovano 1993


ETS već dugi niz godina
oprema bolnice svojim
vrhunskim instrumentima

Područja rada

Autorizirani distributer Nikon mikroskopa
Instrumenti i aparti za minimalno invazivnu kirurgiju
Opskrbljujemo bolnice sa najboljom medicinskom opremom - od kirurških instrumenata pa do prijeko potrebnih ventralnih vrećica
Servisiramo mikroskope, tlakomjere i ostalu medicinsku opremu

Upoznajte ETS

Skroman početak, kontinuiran razvoj i ulaganje u vlastiti brand su osnovne značajke dvadesetogodišnjeg rada i postojanja. Stalna suradnja sa vodećim kirurzima i ogromno iskustvo u proizvodnji instrumenata za Minimalnu Invazivnu Kirurgiju (MIK) stvorili su pouzdane i prepoznatljive instrumente. Kvalitetan servis, kratki intervali odaziva, originalni rezervni dijelovi, zamjenski aparati i instrumenti sa vlastitog skladišta su još više učvrstili odličnu suradnju sa velikim brojem zdravstvenih ustanova. Sve ovo su prepoznali i brojni vodeći svjetski proizvođači medicinske opreme te nama povjerili distribuciju i servisiranje svoje opreme.
Podijelite